Nieuwe wetgeving / laatste nieuws

Update 22-04-20243:

Ontwikkeling regelgeving

Bij navraag blijken er meer tijds- en juridische problemen te zijn op het ministerie dan gedacht. De publicatie van de nieuwe wetgeving “Regeling modelluchtvaartclubs of -verenigingen” in de Staatscourant zal waarschijnlijk pas per 1 juni plaatsvinden.

De aanpassingen in de aanvraagmodule hebben nog niet plaatsgevonden, een planning daarvan is niet gegeven. Het is natuurlijk mogelijk om toch nu al de vergunning aan te vragen: in principe zijn er weinig hinderpalen.

De afgifte van een vergunning door ILT zal echter pas plaatsvinden nadat de regeling is gepubliceerd.

Of e.e.a. een verschuiving inhoudt van de 6-maanden transitieperiode is niet duidelijk.

 

Update 28-03-20243:

Ontwikkeling regelgeving

De 3 bonden hebben 25 maart een (voorlopig laatste) overleg gehad met het Ministerie over de vergunningsinhoud. Het Ministerie zet nu de laatste stappen om de nieuwe regeling "Regeling modelluchtvaartclubs of -verenigingen" in de Staatscourant te publiceren.

Op de website van de Rijksoverheid zal binnenkort ook meer informatie worden gepubliceerd over de nieuwe regeling en het vervallen van de Regeling modelvliegen per 1 oktober 2024. Ook de ILT zal informatie publiceren over het verkrijgen van een vergunning

We hebben een bevestiging gekregen dat de nieuwe regeling actief wordt per begin april 2024. Vanaf die datum kunnen vergunningen worden aangevraagd. De (oude) Regeling Modelvliegen vervalt dan per 1 oktober 2024.

 

Update 02-12-2023:

Ontwikkeling regelgeving

Wij ontvingen van het Ministerie bericht dat de ingangsdatum van de nieuwe regeling met 3 maanden opschuift.

Dat betekent dat de nieuwe regeling pas actief wordt per 1 april 2024. Vanaf die datum kunnen vergunningen worden aangevraagd. De (oude) Regeling Modelvliegen vervalt dan per 1 oktober 2024.

 

Update 25-04-2022:

Erkenning modelvliegterreinen

Het Ministerie van I&W heeft bevestigd dat een al bestaand bewijs, afgegeven door de gemeente, gebruikt kan worden om aan te tonen dat de gemeente op de hoogte is van de modelvliegactiviteiten. Dat hoeft dus niet per se een VGB te zijn. 

 

Update 12-02-2021:

Gewichtsbeperking persoonlijke W.A. verzekering

Bij navraag bij de diverse verzekeraars is aan het licht gekomen dat er een beperkt aantal verzekeraars zijn, die, in verband met de nieuwe EU-regelgeving, het maximaal toegestane gewicht van modelvliegtuigen beperkt hebben tot 5 kg. Breng uw leden hiervan op de hoogte!

 

Update 07-01-2021:

W.A. verzekering piloot per 1-1-2021 (EU eisen):

Onduidelijkheid bestaat op dit moment over wijzigingen die worden doorgevoerd in (een aantal) WA-verzekeringen. De tekst en uitleg zijn soms voor meerdere interpretaties vatbaar, waardoor het bijvoorbeeld lijkt dat de categorie A3 niet meer te verzekeren zou zijn. De KNVvL, de FLRCV en de SNMV zijn in gesprek met de verzekeraars om dit verduidelijkt te krijgen.

  • Voor modelluchtvaartuigen tot 20 kg zou uw huidige W.A. gezinsverzekering toereikend moeten zijn.
  • Voor modelluchtvaartuigen van 20 kg of meer (max. 25 kg voor een modelluchtvaartuig) dient volgens de EU regelgeving de W.A. verzekering te voldoen aan de EU verordening nr. 785/2004. Raadpleeg uw verzekeraar voor nadere informatie hierover.

 Zie verder onder "wetgeving".