De FLRCV is sinds februari 2017 lid van de EMFU, de European Model Flying Union: http://www.emfu.eu/

De EMFU is opgericht om zeker te stellen dat de 500.000 modelvliegers in Europa goed vertegenwoordigd zijn in de nu plaats vindende onderhandelingen met EASA (European Aviation Safety Agency) m.b.t. de Europese regelgeving.

De EMFU is daarbij lid geworden van de overkoepelende organisatie EAS (Europe Air Sports). EAS is de Europese koepel van alle luchtsporten en heeft als organisatie o.a. als doel om invloed uit te oefenen op Europese instanties zoals de EASA om verbeteringen in Europese regelgeving aan te brengen op onderwerpen die van belang zijn voor de recreatieve vlieger.

In augustus 2016 heeft de Europese luchtvaartwets-instantie EASA concept regelgeving het licht doen zien om het vliegen met onbemande vliegtuigen te reguleren, met name getriggerd door de sterke opkomst van drones. Deze concept wetgeving zou echter daarbij ook het klassieke modelvliegen in Europa zeer sterk aan banden leggen.

In 2017 heeft EASA een NPA (Notice of Proposed Amendment) (deel A) met betrekking tot de regelgeving van drones (lees: ook modelvliegtuigen) aangeboden ter internetconsultatie. Deze regelgeving beperkt het vliegen per categorie UAS, gewicht en afstand tot mensen, maar staat de lidstaten toe voor modelvliegvelden daarvan af te wijken (“vrije vliegers” kunnen bovendien specifieke gebieden toegekend krijgen): er zijn meer dan 3.400 commentaren binnengekomen, die inmiddels verwerkt worden.

EAS heeft 20 amendementen op de Basic Regulation ingediend, waarvan er 14 geaccepteerd zijn. Een van de belangrijkste successen is de erkenning van modelvliegers als categorie: zij worden nu vermeld in de regelgeving-in-wording. Bovendien is vastgelegd dat modelvliegen een goede veiligheidshistorie heeft (met name indien bedreven in clubverband of indien specifieke veiligheidsregels gehanteerd worden) en uit die grond voor een naadloze overgang moet worden gezorgd bij overgang naar de nieuwe regelgeving, zodat modelvliegen kan blijven plaatsvinden zoals nu. Daarnaast is de verplichte registratie van modelvliegtuigen afgewend, waarbij de vlieger wel geregistreerd dient te worden.

Op 5 oktober 2018 heeft EASA de laatste “draft” van de nieuwe regelgeving gepubliceerd voor commentaar tot 5 november. Deze geeft de landen 3 mogelijkheden om onbemande vliegtuigen onder te laten vallen:
- de Open Category, A3 
- de Specific Category
- de Certified Category

Maar in een Article-16 wordt landen toegestaan om specifiek aan modelvliegclubs of –koepels een operationele autorisatie af te geven buiten deze categorieën en in overeenstemming met “nationale regelgeving”, e.e.a. in het licht van hun goede veiligheidshistorie. Wel dient dat land dan de condities te specificeren waaronder het vliegen mag plaatsvinden. 

De planning is om in het Europees parlement hierover eind februari 2019 te stemmen, waarna publicatie medio 2019 kan plaatsvinden en de regelgeving 3 maanden daarna in werking treedt.