Het thema (bestuurders)aansprakelijkheid verdient aandacht binnen iedere vereniging en dus ook binnen modelvliegverenigingen.

Met betrekking tot dit onderwerp worden actualiteiten regelmatig in de bijeenkomsten besproken en toegelicht. Inmiddels is hierover de nodige documentatie beschikbaar bij het secretariaat: http://s1018485-37163.mijnreus.nl/modelvliegers.nl/images/S.JPG

De Federatie is aangesloten bij de NKS (Nederlandse Katholieke Sportfederatie), waarbij ook de verzekeringen via deze sportfederatie lopen. Een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is ook via de NKS af te sluiten: € 65,00 per bestuur per jaar, exclusief 21% assurantiebelasting.

Zie voor de polisvoorwaarden en het aanmeldingsformulier verder: http://nks.nl/verzekeren/