De meeste verzekeringsmaatschappijen staan aarzelend tegenover het verzekeren van modelvliegen. Binnen de FLRCV is een en ander in kaart gebracht.

De huidige Federatie-verzekering voor W.A. en ongevallen loopt op dit moment via de NKS (Nederlandse Katholieke Sportfederatie), waarbij door de clubs voor deze combinatieverzekering € 0,70 per vlieger per jaar wordt betaald. Het lidmaatschap van de NKS bedraagt € 35,- per club per jaar.

Zie ook: http://nks.nl/verzekeren

Echter worden momenteel de verzekeringsmogelijkheden opnieuw in kaart gebracht, omdat de NKS zich gaat opheffen per 31-12-2018