De praktijk heeft aangetoond dat er nogal wat verschillen zitten tussen de kosten en voorwaarden die verschillende verzekeringsmaatschappijen hanteren voor aansprakelijkheidsverzekeringen. Binnen de FLRCV is een en ander in kaart gebracht en een parapluverzekering voor de aangesloten verenigingen gerealiseerd.

De paraplu-verzekering voor W.A. en ongevallen loopt op dit moment via de NKS (Nederlandse Katholieke Sportfederatie), waarbij door de clubs voor deze combinatieverzekering € 0,70 per vlieger per jaar wordt betaald. Het lidmaatschap van de NKS bedraagt € 35,- per club per jaar.

Zie ook: http://nks.nl/verzekeren